DOSSIERS

Per accedir a un tema en concret, clicau a la categoria triada i veureu com es desplega un llistat de temes. Clicau a continuació sobre el tema del vostre interès i es mostraran tots els Dossiers relacionats amb la temàtica.
3 - Avaluació de la incidencia dels plans de formació de l´IBAP


2 - Els Ciutadans i la Sostenibilitat a les Illes Balears


1 - Seguretat i Victimització a les Illes Balears