5) "LA REALITAT EDUCATIVA A MENORCA"
Pere Alzina

5) "LA REALITAT EDUCATIVA A MENORCA" <br>Pere Alzina

El present estudi fa un recorregut breu per la història de l´educadió de l´illa de Menorca des de principis del segle XIX per emmarcar, contextualitzar i entendre la realitat actual. Les nombroses experiències innovadores portades a terme a l´illa, escapçades per la dictadura franquista, arrelaren en la consciència col·lectiva i expliquen, en part, la realitat recobrada a l´inici de la democràcia.

L´estudi pretén demostrar com la innovació educativa ha sigut i segueix essent la clau de la qualitat educativa que permet fer front als nous reptes; així va succeir en el passat, està succeint en el present i de ben segur serà la innovació que ens permetrà fer front als nous problemes en un futur.