6) "NUEVOS CIUDADANOS. RELATOS Y REFLEXIONES"
Antoni Tarabini

6) "NUEVOS CIUDADANOS. RELATOS Y REFLEXIONES" <br>Antoni Tarabini

Nuevos ciudadanos. Relatos y reflexiones inclou distintes col·laboracions realitzades pel seu autor a Diario de Mallorca. En concret es refereixen a testimonis de persones reals que un dia hagueren d´abandonar el seu país per simples raons de supervivència. En molts de casos, encara que en el moment d´emigrar tenien intenció de tornar, la situació al seu país no ha millorat. Mentres, entre nosaltres, van trobant millors oportunitats. El fet és que, sense oblidar les seves arrels, una part significativa d´immigrants deixen de ser-ho per a convertir-se en co-ciutadans nostres, amb, es suposa, els mateixos drets i deures. Al mateix temps, s´inclou una sèrie de reflexions sobre distintes aspectes inclosos en la complexa realitat de la immigració. La seva pretensió és simplement aportar elements d´anàlisi i propostes amb l´únic objectiu de col·laborar en l´oportunitat d´integrar la diversitat com a riquesa cultural afegida a la nostra cohesió social i cultural. L´autor d´aquesta publicació és Antoni Tarabini-Castellani Cabot, sociòleg i president de la Fundació Gadeso.