7) CAP A ON ANAM? Els ciutadans de les Illes Balears

7) CAP A ON ANAM? Els ciutadans de les Illes Balears

El títol d'aquest llibre és un interrogant obert, la pregunta clau que ha de guiar el debat sobre les polítiques i les mesures orientades a sortir d'una crisi que no és únicament econòmica, sinó també política, social i cívica.

La reducció del dèficit i del deute com a únics objectius i l'austeritat com a únic camí per assolir-los imperen avui arreu d'Europa i també a la nostra comunitat. Els que governen asseguren que no hi ha alternativa i que les reformes aplicades, doloroses però necessàries permetran iniciar la recuperació econòmica i reactivar la creació de llocs de feina.

Donant per cert aquest suposat escenari de dèficit i de deute públic controlats, d'entitats financeres sanejades i de creixement de les grans xifres, se recuperaran els nivells perduts de benestar? Se reactivaran l'economia, el consum, el crèdit, el treball? Tornarem a gaudir en part o totalment dels serveis públics retallats i dels drets eliminats? En definitiva, aquesta situació té conseqüències purament conjunturals o es tracta d'una crisi sistèmica amb efectes estructurals?

La nostra hipòtesi de treball és que amb les actuals polítiques econòmiques i socials anam directes a una societat dual i descohesionada, caracteritzada per una petita cúpula de grups dominants, unes classes mitjanes que se van difuminant i una cada cop més àmplia base d'infraclasses i de persones i col•lectius en risc real d'exclusió.

Malgrat tot, el nostre objectiu últim és justament el contrari: que en un futur no molt llunyà els ciutadans puguin viure i conviure en una societat democràtica i participativa, on els drets individuals i cívics estiguin garantits, l'equitat (igualtat real d'oportunitats) sigui la norma i la cohesió social no s'observi com un somni impossible.

Tant l'elaboració com el disseny d'aquest llibre han estat dirigits per l'equip de la Fundació Gadeso, Antoni Tarabini, Rafel Borràs i Andreu Grimalt, i ha comptat amb la inestimable col•laboració d'experts de distintes àrees. En concret, hi han participat José Adelantado, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; Javier Capó, economista i professor de la UIB; Francesca Salvà, professora del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB; els metges Luis Arboledas i Joaquín Bellón; i els tècnics en serveis socials de la CAIB Josep Quevedo i Antònia Puiggròs.