6) "TENIM QUALITAT DE VIDA? Aproximació a l´estructura social de les Illes Balears"

6) "TENIM QUALITAT DE VIDA? Aproximació a l´estructura social de les Illes Balears"

"La Qualitat de Vida no es pot o no s'hauria d'entendre només com benestar econòmic (accés a béns i serveis) sinó també com una manera de viure i conviure, no necessàriament pacífica sinó també amb determinats conflictes individuals i col·lectius. Els reptes que suposa la lluita per aquesta Qualitat de Vida són complexos, doncs encara que afectin a l'individu i als seus entorns pròxims i socials, difícilment es podran trobar solucions exclusivament individuals. Vivim en una societat instal·lada en un relatiu benestar, amb avantatges i inconvenients, amb debilitats i fortaleses, però també sotmesa a nous reptes.

 

Per això, la política –en el sentit més noble de la paraula: l'atenció als afers públics que ens afecten a tots- és un instrument necessari per a poder aconseguir una qualitat de vida individual, familiar i col·lectiva. Tampoc es pot oblidar que vivim a una societat “local”, la nostra Comunitat, però que també ens trobem immersos dins una societat “global”. En qualsevol cas, el que pretenem és analitzar la nostra Qualitat de vida des d'una perspectiva de futur.

 

Per això, en aquesta publicació, a més d'oferir una anàlisi molt acurada sobre la nostra Qualitat de Vida actual, volem oferir uns possibles indicadors que, d'alguna manera, ens puguin servir de referents respecte al futur. Un futur que, no ho hem d'oblidar, ja és present."