2) "LA REALITAT FAMILIAR A LES ILLES BALEARS"

2) "LA REALITAT FAMILIAR A LES ILLES BALEARS"

LA REALITAT FAMILIAR A LES ILLES BALEARS
Estudis entorn als canvis organitzatius i estructurals de la família

La Fundació Gadeso presenta l´obra La realitat familiar a les Illes Balears. Estudis entorn als canvis organitzatius i estructurals de l família, segon llibre de la col·lecció Reserca, fruit de la col·laboració amb Lleonard Muntaner, Editor, que neix amb la voluntat d´analitzar des de diferents vessants la realitat social, econòmica i cultural de les nostres Illes.
La Consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, Fernanda Caro i Blanco, obre el llibre amb una reflexió sobre la protecció de la família, des de l´òptica de les administracions públiques. Com ja és norma en la Col·lecció, s´inclouen monografies fetes per especialistes en el tema. Aquesta vegada les cinc monografies fan referència a dos capítols bàsics: La família i les administracions públiques i la família i els seus entorns. Entre els col·laboradors destaquen el professor Lluís Flaquer, doctor en dret i titular del Departament de Sociologia de la UAB, autor d´importants investigacions relacionades amb la família. Lluís Ballester compatibilitza la seva tasca com a docent i investigador de la UIB, amb la direcció de l´Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. Serafín Carvallo, doctor en Psicologia i professor associat al Departament de Ciències de l´Educació de la UIB. També han participat Aina Rado, Directora General de Menors i Francesca Mas, Directora de l´Institut Balear de la Dona. La investigació per una aproximació sociològica a les diverses realitats familiars que es manifesten a la nostra comunitat, ha estat realitzada per l´equip de professionals de Gadeso. Aquestes investigacions, Elvira Aparici (UB), Marielva Rìsquez (Universitat Central de Venezuela) i Gianniely Cucci (Universitat de Sussex. UK), tenen l´avantatge de conformar un equip multidisciplinar i de distinta procedència geogràfica i acadèmica.
No és cap novetat afirmar que a la vida de tots nosaltres, ciutadans del tercer mil·lenni, i també a la configuració de la família actual, hi ha una marcada influència dels canvis soci econòmics i culturals esdevinguts durant tot el segle XX.
Totes les transformacions dels moduls de vida individual i/o familiar deriven en uns resultats que permeten establir uns paràmetres definidors. Tals paràmetres ens parlen d´una realitat dinàmica i complexa: ens adonen que minven el número d´integrants de les famílies, que hi ha una davallada de la nupcialitat i una creixença del nombre de divorcis, que augmenta l´edat del primer matrimoni i de la maternitat, el descens de la fecunditat i el progressiu increment del nombre de fills nascuts fora del matrimoni...
Els canvis econòmics, la incorporació real de la dona al món del treball i l´augment en el seu nivell educatiu, els canvis en la formació de parelles... i tants altres fenòmens han influït en canvis en l´estructura familiar i la seva relació amb la societat.
Aquest llibre tracta d´aproximar-se a aquests fenòmens dins la societat balear i pretén ésser un estudi obert que motivi a la reflexió i al debat social. Amés intenta proporcionar una visió sociològica de la nostra realitat familiar, encara complexa i de difícil comprensió.

Aquest llibre està publicat en Català.
Com comprar aquest llibre:
- Enviar un e-mail a: info@gadeso.org.
- Posant el nom del llibre, el seu nom, la seva adreça completa i el seu número de telèfon.
- El preu del llibre es de 14.0 euros + despeses d´enviament.
- El llibre es farà arribar contra reembossament.
- Ens posarem en contacte amb vostè per informar-li de la data de lliurament.